Fall 2017 General Members

Anthony Amato
Said Aram
Ali Ashai
Vincent Cao
Jessica Chen
Jacky Chen
Daisy Cheng
Woo Gwang Cho
Woo Won Chun
Ash Cleary
Nathan Co
Liam Coohill
Avery Farm
Justin Fuchs
Selin Gogus
Yu Xiang Gong
Sonia Gupta
Charles Huh
Yash Jain
Ariel Kau
Jisoo Kim
June Suk Kim
Varshini Kumar
Benedict Lai

Saketh Lattupally
Joseph Lee
SangJun Lee
Alison Leung
Jiaye Li
Wan Er Li
Xiaoling Li
Blain Liang
Ethan Lin
Ryan Lin
Sydney Lin
Cindy Liu
Travis Liu
Daniel Lu
Jung Min Moon
Teresa Nguyen
Julius Gregory Ong
Ankit Patel
Vanya Prothi
Saichinmaya Satyasi
Joshua Seol
Aayush Shah
Bill Shen
Howie Shen

 

Yue Shi
Zhehan Shi
XingChen Shi
Irene Soekiswo
Cameron Taheri
Joseph Taied
Chelsea Tang
Pallavi Thawani
Karan Tibriwal
Trung Vu
Katherine Wang
Raymon Wang
Raymond Wang
Rebecca Wang
Jennifer Wright
Jung-En Wu
Alan Xia
Renjie Xu
Andrea You
Simon Zeng
Shirley Zhan
Jeffrey Zhang
Melissa Zhang
Jonathan Zhao
Charles Zheng

As a reminder, you must attend 6 general meetings in order to become a general member.
Consideration for general membership extends until the end of the semester.